کشفیات روور سی Rover c

Ancient Flagstone detected with Rover C
سنگ فرش باستانی که توسط دستگاه روورسی کشف شد

During a measurement with the metal detecting device Rover C an antic flagstone with historical relief has been detected. Although the plate is made of stone and non-metallic, the object could be recognized as an anomaly and so easily located. Further fragments of the trimmed rock has been located in the surrounded area of the flagstone.

سنگفرش باستانی توسط دستگاه روور سی یافت شد
در حین استفاده از دستگاه فلزیاب روور سی یک سنگفرش باستانی با نقوش برجسته تاریخی کشف شد . کشف این سنگفرش که از سنگ است و فلزی در آن نیست به صورت یک ناهمگنی زیر زمینی نمایش داده شدو  و به آسانی کشف شد.علاوه بر این تکه های تراشیده شده مشابه این سنگ در  اطراف این سنگفرش پیدا شده اند .


روور سی Rover C

  رور سی نیو ادیشن Rover C
قیمت:6100 €

دستگاهی کوچک اما قدرتمند
مناسب ترین وسیله برای جستجوی مکان های باستانی و پیدا کردن آثار باستانی نهفته در خاک شامل فلز و سفال و تونل و اتاقک مخفی
با عمر باطری بسیار طولانی تا دو هفته
باطری جدید و مخصوص شرکت او کی ام این امکان را به شما میدهد که تا چندین روز بدون احتیاج به شارژ مجدد با دستگاه روور سی کار کنید .این مزیت بسیار خوبی برای مکانهای دور از آبادی است که شما بتوانید با دستگاه مدت طولانی کار کنید .

ادامه خواندن “روور سی Rover C”